Grip op Veilig Leven

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. We bestaan uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming & Veilig Thuis Friesland. Onder het motto 'Grip op veilig leven' zetten wij onze expertise in.

Problemen heftiger cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming heftiger en complexer

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg Friesland) doet jaarlijks onderzoek naar de aard van de problematiek van jeugdigen die cliënt zijn van Regiecentrum. Het gaat om jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en/of waarbij sprake is van (een vermoeden) van kindermishandeling.
Het onderzoek cliëntprofielen 2014 en 2015 heeft plaatsgevonden onder 1.881 (2014) en 1.610 (2015) cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming. Dit zijn jeugdigen met een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel die door een rechter is uitgesproken.

Ouderen in veilige handen

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling stoppen.
Het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ levert een belangrijke bijdrage. 

Verhuizing locatie Sneek

Met ingang van donderdag 15 september sluit onze locatie in Sneek haar deuren.
Medewerkers van deze locatie gaan met...

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl