Grip op Veilig Leven

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. We bestaan uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming & Veilig Thuis Friesland. Onder het motto 'Grip op veilig leven' zetten wij onze expertise in.

Aangepaste openingstijden met Koningsdag

Op donderdag 27 april (Koningsdag) zijn Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland gesloten.

Veilig Thuis Friesland
0800 - 2000 (bel gratis, 24 uur per dag)

Jeugd- en Gezinsbescherming
Voor dringende en spoedeisende zaken kunt u bellen met 058 - 233 37 77.
Op vrijdag 28 april zijn wij weer geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur.

SiB vanaf nu Perspectief Herstelbemiddeling

Slachtoffer in Beeld, de organisatie voor slachtoffer-daderbemiddeling in Nederland en mediation, is van naam veranderd. Vanaf vandaag heet de organisatie Perspectief Herstelbemiddeling. Dezelfde werkzaamheden blijven, alle communicatiemiddelen veranderen. Jongeren kunnen dus nog steeds online aangemeld worden, maar via de vernieuwde website www.perspectiefherstelbemiddeling.nl. Ook is een vernieuwde folder met uitleg beschikbaar, zowel digitaal als in print.

 

11 mei 2017 - Congres 'Samenwerken voor een veilig thuis'

Op 11 mei 2017 organiseren de initiatiefnemers van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld, en seksueel geweld én de Taskforce Noord Nederland een congres over de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld.
Dit congres is bedoeld voor veiligheidsmedewerkers en hulpverleners in regio Noord:
- de veiligheidsketen (o.a. politie, Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis en Reclassering)
- de hulpverleningsketen (o.a. verslavingszorg, Veilig Thuis, wijkteams, Jeugdhulp en GGZ)
- het medische zorgcircuit (o.a. vertrouwensartsen, huisarts en ziekenhuis)
Lees hier de uitnodiging en wijze van aanmelden.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl