Grip op Veilig Leven

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. We bestaan uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming & Veilig Thuis Friesland. Onder het motto 'Grip op veilig leven' zetten wij onze expertise in.

Opiniestuk Jeugdzorg Nederland 'Beoogde verbeteringen jeugdhulp nog ver weg'

Op 23 februari 2017 vergadert de Tweede Kamer over jeugdhulp. Samen met de voorzitters van GGZ Nederland, VGN en VOBC schreef Jeugdzorg Nederland-voorzitter Hans Spigt een opiniestuk / column over de huidige stand van zaken rond de decentralisatie en transformatie.


Lees verder (klik op de titel) voor het opiniestuk, het artikel op de site van de NOS en in Trouw.

Huidige aanpak kindermishandeling niet toereikend voor gezinnen met complexe problemen

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) in Friesland behandelde in 2015 zo’n 60 van de meest complexe Friese kindermishandelingszaken. De belangrijkste les uit deze casussen was dat de huidige aanpak van kindermishandeling voor een bepaalde categorie gezinnen onvoldoende is. Langdurige zorg in plaats van een crisisgerichte aanpak lijkt niet alleen effectiever maar is op de lange duur zelfs goedkoper.

Lees het hele artikel.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl