Grip op Veilig Leven

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. We bestaan uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming & Veilig Thuis Friesland. Onder het motto 'Grip op veilig leven' zetten wij onze expertise in.

Aangepaste openingstijd op maandag 9 januari

Op maandag 9 januari zijn Jeugd- en Gezinsbescherming (Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) en Veilig Thuis Friesland gesloten tot half 11.

Voor spoedeisende zaken en vermoedens van mishandeling van een jeugdige of volwassene kunt u bellen met:

0800-2000     Veilig Thuis Friesland
058-2333777   Jeugd- en Gezinsbescherming
                

Waarheidsvinding jeugdzorg

Columniste Sylvia Witte schreef als reactie, op een oproep van KRONCRV-programma De Monitor, een mooi artikel over waarheidvinding: een goede tegenspraak op de negatieve beeldvorming over 'de jeugdzorg'.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl