Grip op Veilig Leven

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. We bestaan uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming & Veilig Thuis Friesland. Onder het motto 'Grip op veilig leven' zetten wij onze expertise in.

Augeo

Augeo Actueel lichtte de meeste meldcodes kindermishandeling door.
Benieuwd hoe jouw meldcode er vanaf komt?

Lees Augeo Actueel!

Voorgenomen fusie gaat niet door

De voorgenomen fusie van MEE Friesland, Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF) en Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (onderdeel gemeenteteam) in het Sociaal Consortium Friesland gaat niet door.

Op het finale voorstel van de fusie naar het Sociaal Consortium Friesland (SCF) heeft de Raad van Toezicht van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân (SMWF) ingestemd. De Raad van Toezicht van het Regiecentrum is akkoord met het aansluiten van het gemeenteteam op deze fusie. De Raad van Toezicht van MEE Friesland heeft niet ingestemd. MEE Friesland vindt, zowel op inhoudelijk als op financieel gebied, de risico’s voor het opgaan in een nieuwe rechtsvorm te groot.

Site over kinderrechten online

Kinderrechten.nl biedt informatie over kinderrechten voor kinderen, ouders, leerkrachten en andere professionals die met kinderen werken. De site is een initiatief van het Kinderrechtencollectief en ging op 21 november online.

Telefoon 058 - 233 37 77
Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden, info@regiecentrumbv.nl